Next step na de Transitievisie Warmte: de energiestrategie

Effectieve transitie van wijken vraagt gemeentelijke strategie met beschikbaar instrumentarium, effectieve rolneming, visie op samenwerking met de markt, een helder en uitlegbaar financieel kader en inzicht in mogelijke verduurzamingsroutes voor warmte én elektriciteit.