Welkom bij Fakton Energy

Van harte welkom op onze website! Graag vertellen wij u waardoor wij worden gedreven, wat onze visie op de wereld van energie in de gebouwde omgeving is en wat wij hierin doen en wellicht voor u kunnen betekenen. De pagina’s op deze website vertellen u ons verhaal. Daarbij geldt natuurlijk dat geschreven tekst en beelden slechts een deel van het verhaal vertellen, dus we nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen om verder te spreken over de urgente en tevens prachtige opgave die we met elkaar hebben en op welke manier deze concreet handvatten te geven.

Onze Why: ‘Omdat we in 2050 klaar willen zijn’

Wij voelen als ‘Energy’ de urgentie om op tijd over te gaan naar een CO2-neutraal energiesysteem. Op tijd is eigenlijk nog ruim vóór 2050. De doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 om de gemiddelde wereldwijd stijging van de temperatuur tot 1,5 graad te beperken, lijkt verder weg dan ooit. Wij voelen de urgentie die ons werk aan de energietransitie in de gebouwde omgeving bijzonder maakt: wij werken vanuit het besef dat we geen keuze hebben, dat we elke graad beperking van de wereldwijde opwarming moeten meepakken. Vanuit verschillende hoeken komen regelmatig geluiden dat het lastig wordt om 2050 te halen. De complexiteit zien wij natuurlijk, maar we zien ook de manier om het wél haalbaar te maken. 2050 niet halen is gezien de urgentie ook volstrekt geen optie. Onze ‘Why’ is daarom ‘omdat we in 2050 klaar willen zijn’.

Fakton Energy kwam 10 jaar geleden logisch voort uit Fakton Consultancy

Bijna tien jaar geleden raakten onze adviseurs betrokken bij verschillende projecten rond de energietransitie zoals de business case van de herstart van de aardwarmtecentrale in Den Haag Zuid-West, de volgende generatie woonwijken, het traject voor de Next Economy in Rotterdam en het initiatief van de gemeente Schiedam en Woonplus Schiedam om wijken in die stad aan te sluiten op het warmtenet. Snel beseften wij dat effectief werken aan de energietransitie om aanvullende specialistische kennis en vaardigheden vraagt. Kennis waarvan wij zagen dat deze gecombineerd met de ervaring van Fakton op het gebied van stedelijke en vastgoedontwikkeling en ons netwerk in deze dynamische wereld en alle daar actieve partijen, grote toegevoegde waarde biedt in het concreet maken van de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Fakton Energy trok vervolgens ervaren mensen aan uit de wereld van de energie. Mensen die begrijpen hoe de energiewereld werkt, die verstand hebben van de huidige en toekomstige techniek, die hun sporen verdienden in het verduurzamen van vastgoed en in complexe onderhandelingssituaties. Samen met adviseurs die hun basis hebben in vastgoed en stedelijke ontwikkeling vormen zij nu het sterke en veelzijdige fundament van Fakton Energy en maken zij een integrale aanpak mogelijk waarin vastgoed en energie hand in hand gaan. In 2018 bekrachtigden wij de koers en groei met de oprichting van de onderneming Fakton Energy: een zelfstandige onderneming onder de Fakton paraplu.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Wouter van den Wildenberg
Partner Fakton Energy 
+31 6 1596 2976
w.v.d.wildenberg@fakton.com