Investeerders

De duurzaamheidsdoelstellingen van de EU zijn ambitieus, Nederland loopt niet voorop bij de realisatie ervan. Naast duurzame warmtebronnen zoals geo- of aquathermie, (duurzame) elektriciteit of restwarmte, ligt een deel van de oplossing ook in slimme manieren van warmteopslag, distributie en isolatie.

De wijze waarop deze innovatieve projecten in de verduurzaming gefinancierd worden is elke keer anders. Het is afhankelijk van het marktsegment, betrokken partners, de grootte en de fase waarin het project zich bevindt. De behoefte aan financieringspartners met een lange investeringshorizon, een grote risicobereidheid en een hoge mate van flexibiliteit is doorslaggevend of projecten ook doorgang vinden.

Optimalisatie van kapitaalkosten gaat niet zozeer over het vinden van een financier met het beste aanbod voor een gegeven risicoprofiel van een project. Het gaat meer over de afweging rond de verhouding van financieel risico versus te verwachten rendementen voor zowel private en publieke organisaties.  Welke mate van invloed de partijen wenselijk achten bij de ontwikkeling en exploitatie van duurzame, betrouwbare en betaalbare energieprojecten, gegeven de mate van volwassenheid van de markt en de voorziene veranderingen in de wetgeving.

Fakton Energy ondersteunt gemeenten, energiebedrijven en -coöperaties, woningcorporaties, fondsen en financiers met de impact van verschillende organisatiemodellen rondom de ontwikkeling, realisatie en beheer van duurzame energieprojecten op de investeringsbereidheid van private en publieke partijen en de financierbaarheid van de businesscases.  Onze kennis van financieel instrumentarium voor vastgoedeigenaren, overheden en energiebedrijven, dragen bij aan de contractering van haalbare projecten.

Voorbeelden

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Evert van Holthoon
Market Director
+31 6 1332 3326
e.v.holthoon@fakton.com

Nathan Westerhuis
Consultant
n.westerhuis@fakton.com