Wat we doen: structureren en verbinden

Fakton Energy maakt de energietransitie concreet. Wij zien dit als belangrijkste motor achter het op gang brengen van de energietransitie. Wij structureren strategieën, stutten strategische keuzes met heldere en diepgaande onderbouwing, verbinden partijen uit de energie- en vastgoedwereld aan elkaar in duurzame samenwerkingen en structureren technische oplossingen en hoogwaardige businesscases. Wij brengen de complexe inhoud terug tot de kern. Met strategie, financiën, techniek, en proces hand in hand. Onze oplossingen zijn grofweg in te delen in de volgende vier pijlers, waarbij we in elke opdracht verschillende ingrediënten met elkaar combineren tot de juiste effectieve mix voor de specifieke vraag. We krijgen een vraag, maken een diagnose en stellen vanuit de ingrediënten de best passende aanpak met het best passende team voor.

Verbinden

Regisseren van complexe processen in de energietransitie.

 • Dealmaking naar warmte- en energie-overeenkomsten.
 • Structureren van Wijk Energie Maatschappijen en ESCO’s.
 • Marktordening en inrichten van ontwikkel- en aanbestedingsstrategieën.
 • Marktverkenningen en marktconsultaties.

Structureren

Hoogwaardige technische oplossingen en integrale businesscases.

 • Integrale energie-vastgoedbusinesscase.
 • Afwegen best passende technische oplossing.
 • Toepassing big data voor visualiseren kenmerken, energie-oplossingen en bewonersinformatie.

Financieren

Innovatieve financieringsoplossingen voor de transitie.

 • Projectfinanciering Wijk Energie Maatschappijen en ESCO’s.
 • Financieringsinstrumenten voor vastgoedeigenaren zoals Gebouw Gebonden Financiering.
 • Financieel instrumentarium gemeenten (fondsen, financieringen, garanties, participaties en subsidies).

Verduurzamen

Structureren van de verduurzaming van vastgoed(portefeuilles).

 • Strategisch plan verduurzaming vastgoedportefeuilles.
 • Energie, ciculariteit, klimaatadaptatie.
 • Financiële en energetische businesscase voor de (portefeuille)verduurzaming
 • BENG, BREEAM, EPC, GPR.