Voor wie werken wij?

Fakton Energy ondersteunt de belangrijkste partijenen in de energietransitie zoals gemeenten, provincies, woningcorporaties, energiebedrijven en projectontwikkelaars. Voor deze stakeholders voeren wij verschillende soorten opdrachten uit.

Gemeenten

Als regisseur bepalen gemeenten welke wijken er vóór 2030 van het aardgas gaan en welke erna. De opgave daarbij is om lokaal de energiemarkt van de toekomst nú te organiseren.

Provincies

Een Regionale Energiestrategie (RES) gaat over het opwekken, opslaan en leveren van duurzame energie en warmte. Welke oplossingen zijn nodig om woningen, kantoren en industrie te voorzien van duurzame energie?

Woningcorporaties

Woningcorporaties en andere grote vastgoedeigenaren spelen een cruciale rol in de ontwikkeling en verduurzaming van onze leefomgeving.

Projectontwikkelaars

Fakton Energy kent zowel de vastgoed- als de energiewereld goed. Wij zijn in staat plannen op elkaar af te stemmen en consensus te bereiken zonder daarbij concessies te hoeven doen.

Warmtebedrijven

Voor het inrichten van de juiste samenwerkingsprocessen is inzicht nodig in de verschillende rollen die partijen in de energietransitie kunnen en willen vervullen. Warmtebedrijven vinden elkaar sneller en nemen verantwoordelijkheid voor de rolneming.

Investeerders

De behoefte aan financieringspartners met een lange investeringshorizon, een grote risicobereidheid en een hoge mate van flexibiliteit is doorslaggevend bij energietransitieprocessen.

Het Rijk

In het Klimaatakkoord staan afspraken over de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het gaat in totaal om bijna zeven miljoen huizen en één miljoen andere gebouwen. In 2050 moet de verduurzaming een feit zijn.