Provincies

Een Regionale Energiestrategie (RES) gaat over het opwekken, opslaan en leveren van duurzame energie en warmte. Welke oplossingen zijn nodig om woningen, kantoren en industrie te voorzien van duurzame energie? De Regionale Structuur Warmte (RSW) is een onderdeel van de RES en brengt de vraag naar, het aanbod van, en de infrastructuur voor warmte in kaart.

Een op regionaal niveau te ontwikkelen RES zet de koers uit voor complexe vraagstukken waarin technische energieoplossingen zich vertalen in financieel en strategische vraagstukken waarbij de rol van gemeenten en toekomstige marktpartijen centraal staat. Provincies nemen het voortouw om kennis te bundelen en gezamenlijk energieoplossingen voor zon, wind en warmtenetten te ontwikkelen en om de maatschappelijke kosten te verlagen.

Fakton Energy heeft in verschillende RES regio’s en provincies ervaring met het leiden van deze impactvolle multi stakeholderprojecten. Daarbij koppelen we onze vaardigheid in het structureren van complexe financiële vraagstukken aan kennis van de marktordening en inzicht in de belangen en posities van alle betrokken partijen. Door dit te combineren met onze ervaring in het sturen van projecten en processes dragen wij bij aan de sprekende voorbeelden

Voorbeelden

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Benny Roelse
Senior Consultant
+31 6 5253 9265
b.roelse@fakton.com

Hans Otten
Market Director
+31 6 1100 6828
h.otten@fakton.com