Gemeenten

Als regisseur bepalen gemeenten welke wijken er vóór 2030 van het aardgas gaan en welke erna. De opgave daarbij is om lokaal de energiemarkt van de toekomst nú te organiseren. Welke collectieve en individuele oplossingen hebben de laagste maatschappelijke kosten? Hoe staan de bewoners daar tegenover? Met welke vastgoedeigenaren gaat de gemeente deze energietransitie concretiseren? Kan gemeentelijk vastgoed als aanjager in de wijk fungeren? Heeft de gemeente grondposities in nieuwbouwprojecten?

Deze complexe vraagstukken moeten eind 2021 in de, onder regie van een gemeente opgestelde,  Transitievisie Warmte een plek krijgen. Abstracte visies zijn daarbij niet voldoende. Nodig zijn concrete plannen waarin de marktordening en rol van de gemeente zijn uitgewerkt en waarin alle financiële consequenties voor gemeentelijke begrotingen zijn opgenomen.

Fakton Energy ondersteunt gemeenten bij het opstellen van financiële arrangementen voor woningeigenaren, corporaties of bedrijfsleven en marktmodellen. Wij ontwikkelen businesscases en korte en lange termijn scenario’s. Naast inhoudelijke ondersteuning helpen wij met inrichten van processen en de regie over het proces. We kennen de processen binnen de gemeenten. We hebben veel ervaring met het betrekken en informeren van College en Raden en andere belanghebbenden in deze proces.

Voorbeelden

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Roy Hendriks
Consultant
r.hendriks@fakton.com

Saskia Geerts
Consultant
+31 6 2924 2214
s.geerts@fakton.com