Verbinden

Regisseren van complexe processen in de energietransitie.

Verbinden is het sleutelbegrip voor het succes van strategieën en projecten. Wij verbinden als dealmaker en procesregisseur gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en energiepartijen in toekomstbestendige overeenkomsten. Als resultaat van 1 op 1 onderhandelingen of selectie- en aanbestedingsprocedures.

Innovatievere procedures zoals de concurrentiegerichte dialoog begeleidden wij al vaak van start tot contract. Verbinden begint bij een heldere strategische koers van alle stakeholders.

Wij begeleiden gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, investeerders en nieuwe en bestaande energiepartijen bij het maken van hun strategische keuzes en rolneming. Daarbij geeft de verbinding met onze opdrachtgevers ons veel energie en hechten wij veel waarde aan de verbinding tussen onze collega’s onderling.

Onze andere expertises

Voorbeelden

  • Sluiten van duurzame warmte-overeenkomsten die niet alleen vandaag maar ook morgen standhouden.
  • Oprichten Wijk Energie Maatschappijen en ESCO’s voor gebiedsontwikkelingen en bewonerscoöperaties.
  • Strategische kaders ontwikkelen voor de prioritering en toekenning van middelen aan bewonerscollectieven.
  • Procesmanagement richting Transitievisie Warmte en wijkenergieplannen.
  • Marktordening en inrichten van de ontwikkel- en aanbestedingsstrategie van warmte- en energie-oplossingen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Wouter van den Wildenberg
Partner Fakton Energy 
+31 6 1596 2976
w.v.d.wildenberg@fakton.com

Evert van Holthoorn
Market Director
+31 6 1332 3326
e.v.holthoorn@fakton.com