InvestNL

Investeringsbereidheid van marktpartijen in LT-warmteprojecten in Amsterdam: 15 interviews met equity partijen, banken en pensioenfondsen.

Onderzoek investeringsbereidheid
Fakton onderzocht voor Invest-NL de investeringsbereidheid van marktpartijen en de financierbaarheid van businesscases voor lage-temperatuur warmte (LTW) projecten in Amsterdam en ontwikkelde een beslisboom voor de keuze voor publieke of meer private organisatievarianten.

Regie en sturing noodzakelijk
De gemeente Amsterdam concludeerde dat regie en sturing noodzakelijk zijn om de doelstellingen voor LTW projecten te realiseren: 200.000 woningen binnen 20 jaar aansluiten op een LTW-net, met een geschatte CapEx van 2 mrd. De gemeente vroeg adviesbureau Rebel Group om vier organisatievarianten te onderzoeken: van zeer privaat tot en met zeer publiek georiënteerd. Tegelijkertijd vroeg Invest-NL ons om te onderzoeken wat de verschillende organisatiemodellen doen met de bereidheid van marktpartijen ten aanzien van het investeren in en financieren van deze projecten.

Beslisboom
Wij voerden interviews uit met 15 partijen, bestaande uit een mix van kleine equity partijen, grote equity partijen (publiek en privaat), banken en pensioenfondsen. De verkregen inzichten vertaalden we naar vier mogelijke toekomstbeelden met een bijbehorend afwegingskader voor de gemeente Amsterdam. Dit maakt het mogelijk om a.d.h.v. van het gewenste toekomstbeeld en bijbehorende ”value drivers” een beeld te vormen welke organisatie variant passend is bij de opgave.  Naar aanleiding van de marktbevindingen vroeg Invest-NL ons in een aanvullende opdracht om een beslisboom te ontwikkelen voor de keuze van een publieke dan wel een meer private variant. De uitkomsten van de onderzoeken van Rebel en Invest-NL stellen de gemeente in staat om een afgewogen keuze te maken voor een organisatievariant, waarbij duidelijk is wat de voor- en nadelen van de varianten zijn en welke partijen onder welke voorwaarden bereid zijn bij die verschillende varianten te investeren of financieren.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Evert van Holthoon
Market Director
+31 6 1332 3326
e.v.holthoon@fakton.com

Nathan Westerhuis
Consultant
n.westerhuis@fakton.com