Waternet in Buiksloterham

Duurzame herontwikkeling tot werk- en woongebied

De gemeente Amsterdam kent een grote woningopgave. Het gebied aan de noordelijke IJ-oever is een van de meest veelbelovende gebieden in Amsterdam om te bouwen. Het belooft een duurzaam en groen gebied te worden die in het komend decennium wordt ontwikkeld voor wonen en werken. Een duurzame gebiedsontwikkeling waarin gebouwen met duurzaam warmte en koude zijn voorzien. Nieuwbouw vraagt, gezien de goede isolatie, minder en lagere temperatuur warmte en kent meer behoefte voor koelte. Ontwikkelaars voorzien de gebouwen daarom met individuele Warmte Koude oplossingen (WKO). Om te voorkomen dat er teveel WKO oplossingen in de bodem worden geïnstalleerd, ziet de gemeente Amsterdam een rol voor Waternet in de verduurzaming van de vastgoedvoorraad.

Waternet in Buiksloterham

In project Buiksloterham onderzochten onderzochten wij voor Waternet de financiële haalbaarheid van een collectief regeneratienetwerk met TEO. Hiervoor maakten wij een integrale vastgoed- en energie business case voor de ontwikkeling van het warmte- en koudesysteem waarin Waternet optreedt als partij in één of verschillende onderdelen van de warmteketen.

Wij verdiepten op deze propositie door de business case voor collectieve regeneratie verder uit te werken naar een optimale kavelconfiguratie. De financiële resultaten voor collectieve regeneratie zetten wij af tegen de kosten die een WKO-exploitant zou maken in het geval van individuele regeneratie. Op deze manier maakten wij voor Waternet de financiële competitiviteit inzichtelijk. Dit vulden wij aan met inzichten in de duurzaamheidswinst in het gebied ten opzichte van individuele regeneratie. Dit stelde Waternet en de gemeente Amsterdam in staat om een keuze te maken voor de rol van Waternet in Buiksloterham.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Nathan Westerhuis
Consultant
n.westerhuis@fakton.com