Woningcorporaties

Woningcorporaties en andere grote vastgoedeigenaren spelen een cruciale rol in de ontwikkeling en verduurzaming van onze leefomgeving. Zij staan voor grote opgaven, zowel voor bestaand vastgoed als nieuwbouw. De impact van de energietransitie zit in de overgang van fossiele naar duurzame bronnen en de ontsluiting van nieuwe exploitatiemodellen en samenwerkingsverbanden daarbij. Dit vraagt tijdige strategische verkenning om onderbouwd toekomstbestendige keuzes te maken en hiermee de ontwikkelingen voor te blijven. Bij te lang wachten zijn de posities ingenomen en bestaat de kans dat niets anders rest dan de nieuw gevestigde orde te volgen.

Woningcorporaties starten veel duurzame initiatieven die vooruitlopen op de ontwikkelingen in de energiemarkt. De NOM woningen, het plaatsen van PV panelen op een groot gedeelte van het woningbezit, aansluiten op collectieve warmtenetten of individueel en de koers richting volledige BENG of ENG / NZEB of ZEB. Een ambitieus speelveld richting opwekken, opslaan en leveren van lokale duurzame energie (elektriciteit, warmte en koude). Wij helpen corporaties bij duurzame gebieds- en gebouwgebonden oplossingen voor deze opgaven. Met ondersteuning op samenwerkings- en verdienmodellen, 2nd opinions, contractonderhandelingen met warmteleveranciers en verduurzamingsvraagstukken voor uw woningportefeuille werken we voor Aedes en vele woningcorporaties. Deze uitgebreide kennis van zowel de vastgoed- als de energiemarkt dragen wij ook over met trainingen en gerichte workshops.

Voorbeelden

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Paul Schrama
Director
+31 6 5253 9258
p.schrama@fakton.com

Evert van Holthoon
Market Director
+31 6 1332 3326
e.v.holthoon@fakton.com