Gerrymandering in warmteland

Betaalbaarheid is voor gemeenten één van de belangrijkste uitgangspunten in de Warmtetransitie, maar de Warmtewet 2.0 stelt gemeenten voor een vals dilemma.