Business case Amer-warmtenet

Gemeente Breda en Tilburg, AWLTT en Ennatuurlijk – Business case en model ter uitbreiding van bestaande net

Businessmodel warmtenet Midden/West-Brabant
In opdracht van de gemeente Breda, gemeente Tilburg, energieaanbieder Ennatuurlijk en woningcorporaties Alwel,WonenBreburg, Laurentius, Tiwos en TBV Wonen ontwikkelden wij het businessmodel warmtenet Midden/West-Brabant.Wij valideerden het door Ennatuurlijk opgezette business model en werkten dit uit tot een dynamisch businessmodel met uitgebreide dashboarding en gevoeligheidsanalyse. Het model brengt het effect in beeld van variatie in relevante uitgangspunten, waaronder het aantalaansluitingen, het aansluittempo, aandeel particuliere aansluitingen, investeringen en warmtetarieven. Het faciliteert opdrachtgevers in hun onderhandelingen richting duurzame warmte-overeenkomsten en bij de verkenning van de scope van de uitbreiding van het warmtenet.

Resultaat
Het resultaat van het model is inzichten bij alle partijen in de gevoeligheden en dus waar op te sturen bij de aanleg van het warmtenet en in de onderhandelingen tussen gemeenten, woningcorporaties en warmtebedrijf.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Wouter van den Wildenberg
Partner
+31 6 1596 2976
w.v.d.wildenberg@fakton.com

Paul Schrama
Director
+31 6 5253 9258
p.schrama@fakton.com