Gemeente Den Bosch

Aanleg LT-warmtenet in ‘t Zand

Inleiding
Collectiviteit is het fundamentele uitgangspunt in het plan ’t Ecozand. Het is de basis voor een goede samenwerking en het realiseren van een collectief energieneutraal systeem van consumeren, produceren, opslaan  en hergebruiken. De gemeente wil hiervoor een bewonerscoöperatie oprichten. Tarieven zijn hierdoor niet afhankelijk van marktwerking en daarmee betaalbaar zijn voor iedereen en waarschijnlijk gunstiger uitkomen.

Project opzet
Gekozen is voor een 20C-warmtenet met WKO, gevoed uit zonthermie op eigen daken en aquathermie uit de Dommel die naast de buurt stroomt. Het voorziet in een basiswarmte waarmee een woning gebonden installatie die voor ruimteverwarming en tapwater opwerkt en tegelijk in de zomer voor passieve koeling zorgt. Aanpak gaat uit van lowtechgerichte oplossingen met hoge mate van zeggenschap voor de eindgebruiker. Het verdienmodel daarvan gaat niet uit van een kapitaalsintensieve start met een volloopsysteem, maar een start in clusters om zo veel mogelijk te leren van leandevelopment. In plaats van een volloopscenario gaat de energieleverancier uit van een doubletbron-uitbreidings-planning. Dit kent een lager aanvangsrisico dat past bij eigenaarschap van de eindgebruikers zelf. Om de risico’s verder te verkleinen, bestaan de eerste paar uitvoeringsprojecten uit complexen van de woningcorporaties. Deze corporaties nemen samen met de huurders deel aan de buurtcoöperatie die eigenaar is van de zonthermie op eigen dak en gevels. Dwars door het proeftuinveld van 591 woningen groeit een aaneenrijging van huur-complexen (66% is sociale huur) richting de Dommel. Daar wordt een VVE-complex aangesloten op aquathermie, evenals andere koopwoningen. Uiteindelijk vormen ze gezamenlijk het LT warmtenet van het proeftuin-veld waar ook de utliliteitsgebouwen op aangesloten kunnen worden.

Rol van Fakton Energy
Fakton Energy is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de integrale businesscase, het financieel optimale groeimodel in de wijk door de jaren heen en het organiseren van een haalbaar coöperatief samenwerkingsconstruct tussen corporaties, woningeigenaren, huurders, warmtebronnen, warmteleveranciers en warmtenetbedrijf

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Nathan Westerhuis
Consultant
n.westerhuis@fakton.com

Hans Otten
Market Director
+31 6 1100 6828
h.otten@fakton.com