Gemeente Rotterdam

Onderzoek Woningvitaliteit

Behoefte aan integraal beeld
In de bestaande particuliere woningvoorraad van Rotterdam komen steeds meer uitdagingen samen. De belangrijkste onderwerpen zijn momenteel klimaatadaptatie, verduurzaming, achterstallig onderhoud, asbest en funderingsproblematiek. De gemeente heeft op deze onderwerpen deels reeds onderzoeken uitgevoerd of laten voeren, maar een integraal beeld miste. Hierdoor was de opgave in ieder onderzoek slechts deels in beeld en was het vormen van een duidelijke strategie niet mogelijk.

samenwerking met Springco
Wij werkten in samenwerking met Springco een benadering uit waarmee de verschillende onderzoeken gecombineerd konden worden. Ook voegden wij verschillende inzichten voor verduurzamingsmaatregelen toe en werkten wij de verschillende opgaven uit op (sub)buurt- en stadsniveau.
Daarnaast stelden wij een dashboard samen waarop de gemeente zelf toegang had tot alle
informatie op (sub)buurt- en stadsniveau. Dit dashboard geeft de gemeente de mogelijkheid
om specifieke analyses uit te voeren op resultaten die ontstaan wij een specifieke scope.

Reactie opdrachtgever
“Het onderzoek van Fakton wat de (on)rendabele investeringen in de Rotterdamse voorraad
in kaart brengt heeft ons meer inzicht geven in de toekomstbestendigheid van de stad. Dit
onderzoek helpt ons tot bredere kennis te komen over de verschillende opgaven in de
woningvoorraad en de gevolgen voor de eigenaren. De komende jaren zullen wij deze
inzichten gebruiken om te werken aan een toekomstbestendig Rotterdam.”

Sven Ringelberg, Strategisch adviseur Duurzaamheid

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Martijn Nawroth
Consultant
m.nawroth@fakton.com

Peter Vlek
Director
p.vlek@fakton.com