Gemeente Tilburg

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

In 2016 stelde de gemeente Tilburg een Roadmap op ten behoeve van de verduurzaming van haar maatschappelijke portefeuille. Deze Roadmap liep tot en met 2019 en de gemeente wenste een actualisatie van deze Roadmap. Het doel van de Roadmap 2.0 was het in kaart brengen van de verduurzamingsmogelijkheden van de circa 150 complexen in bezit van de gemeente. Een specifiek aandachtspunt en toevoeging ten opzichte van de eerste Roadmap was het onderwerp circulariteit.

Samen met W/E Adviseurs stelde Fakton voor de gemeente een verduurzamingsstrategie op. Deze strategie gaf inzicht in de volgende aspecten van het proces:

  • Een factsheet per object, met inzicht in de ingrepen, kosten, lastenbesparingen en CO2-besparing.
  • Een planning van aan te pakken complexen van heden tot 2045.
  • Een overzicht van de gevolgen door de tijd heen voor kapitaallasten,incidentele lasten en CO2-uitstoot.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Wouter van den Wildenberg
Partner
+31 6 1596 2976
w.v.d.wildenberg@fakton.com

Paul Schrama
Director
+31 6 5253 9258
p.schrama@fakton.com