Nationaal Programma RES

Toepassing van leerervaringen uit Publiek-Private Samenwerkingen in Regionale Energie Strategieën

Betrokkenheid
Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën vroeg aan het consortium van Fakton Energy, Friso van Abbema en RHDHV hoe de markt effectief te betrekken bij de RES-sen, gebruik makend van de kennis, ervaring en geleerde lessen uit Publiek-Private Samenwerkingen (PPS) in gebiedsontwikkeling en andere sectoren. Deze vraag kwam voort uit de constatering dat de ontwerp-RESsen per 1-7-2020 met weinig betrokkenheid van de markt tot stand kwamen.

Inventarisatie
Via interviews inventariseerden wij de problemen en behoefte van de RES-sen. Op basis daarvan formuleerden wij een aantal aanbevelingen over governance, eerst te zetten stappen en vele best practices uit andere sectoren met PPS, zoals stroomschema’s voor de juiste procesgang richting PPS voor zon-, wind- en warmteprojecten en een overzicht van de gangbare PPS-modellen in gebiedsontwikkeling, vastgoed en energie met verdelingen tussen publiek en privaat van verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden.

Handvatten
Met deze rapportage faciliteerde NP RES de RES-regio’s met kennis en expertise over dit vaak als complex beschouwde werkveld en met handvatten voor de eerste te zetten stapppen richting samenwerking met de markt en richting een effectieve governance rond de RES-sen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Wouter van den Wildenberg
Partner
+31 6 1596 2976
w.v.d.wildenberg@fakton.com