Provincie Zuid-Holland en gemeente Schiedam

Woonlastenmodel VVE-verduurzaming

Rol VvE’s
Van de bijna vijf miljoen koopwoningen in Nederland is meer dan één miljoen ondergebracht in een Vereniging van Eigenaren (VvE). Veel van die verenigingen zijn een gemengde VVE waarin zowel huurwoningen, in eigendom van woningcorporaties of private beleggers, als particuliere koopwoningen zijn opgenomen. De VvE speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Eigenaren in een VvE krijgen te maken met het aardgasvrij maken van complexen en wijken. Daarvoor zijn investeringen nodig door de eigenaar zelf en de VvE als geheel.

Ondersteunend  model 
De provincie Zuid-Holland was op zoek naar een model waarmee het grote aantal VVE’s binnen de provincie bediend kon worden in hun vraag naar ondersteuning in het proces van verduurzaming van hun complexen. Wij ondersteunden bij het opstellen van het PvE van dit model. Belangrijk hierin waren de verschillende fases in het proces en de daarbij horende niveau van informatie die een VVE mogelijk tot haar beschikking heeft.

Na het opstellen van het PvE stelden wij in samenwerking met een klankbordgroep een model op en doorliepen wij verschillende fases om tot een werkend en gebruiksvriendelijk model te komen. De klankbordgroep bestond uit adviseurs van de gemeente Schiedam en de provincie, adviseurs uit het bedrijfsleven en beheerders van VVE’s en leverden praktijkkennis en inzichten en functioneerden tevens als testgroep voor het model.

Essentieel in het besluitvormingsproces
Het model voorziet de gebruiker van een inschatting van de energie- en lastenbesparing op basis van ruwe en nauwkeurige plannen. Deze zijn essentieel in het besluitvormingsproces van een VVE, aangezien het overgrote deel van de eigenaren in moet stemmen met dergelijke plannen.