Scenariostudie en strategisch advies in Leiden

2021-06-23T07:50:13+00:00

Een visie op warmte kan niet tot stand komen zonder een integrale benadering van het energiesysteem. Dit is één van de duidelijke conclusies van onze advisering aan de gemeente Leiden. De gemeente Leiden vroeg Fakton Energy inzicht en richting te geven aan de strategische beslissingen die zij in de komende 5-10 jaar te nemen heeft ten aanzien van de warmtetransitie.

Waternet

2021-06-21T07:25:53+00:00

Wij onderzochten voor Waternet de verschillende manieren om bij te dragen aan de warmte- en koudevoorziening in Buiksloterham. Wij verdiepten op het geselecteerde collectieve regeneratienetwerk met TEO op het thema van financiële competitiviteit en duurzaamheid en vergeleken dit met individuele regeneratie. Dit stelde Waternet en de gemeente Amsterdam in staat om een keuze te maken voor de rol van Waternet in Buiksloterham.

Warmtedeal gesloten voor transitie bestaande wijk Groenoord Schiedam

2021-06-21T08:39:45+00:00

In de wijk Groenoord, in gemeente Schiedam, hebben de gemeente en woningcorporatie Woonplus het voornemen om van aardgas over te gaan naar een warmtenet op basis van restwarmte. Het gaat om een wijk van 6000 woning equivalenten.

Parteon

2021-04-13T13:43:19+00:00

Parteon wenste ten behoeve van de verduurzamingsopgave in hun portefeuille van woningen inzicht te krijgen in de verschillende energieoplossingen en de businesscases die toepasselijk zijn.

Ga naar de bovenkant